خاکستری ها ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 13 June 2017 in People & Portrait and Portfolio.

از مجموعه ی خاکستری ها
...

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

Wayra from Roma, Italy

A quite perfect portrait!

13 Jun 2017 6:05am

@Wayra: Tnx ... :)

omid from mashhad, Iran

چه عکس خوبی
...
چه پرتره ی قشنگ و مهربونی
و
چقدر حرفهای ناگفته داره این خطوط

13 Jun 2017 8:36am

@omid: این همون قافله ی عمر عجب می گذرد دیگه ! من هم این عکس رو دوست دارم ... :)

Hiro from Kyoto, Japan

Excellent !!

13 Jun 2017 11:34am

Curly from South Shields, United Kingdom

Wonderful.

13 Jun 2017 6:48pm

L'Angevine from Angers, France

j'adore le pointe de son visage et des oreilles

14 Jun 2017 1:34pm

Canon EOS 450D
1/125 second
F/5.6
ISO 640
135 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+