بچه های سر زمین م اند ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 9 June 2017 in People & Portrait and Portfolio.

داد زد چرا کسی به دادمان نمی رسد؟
!دست های عاشقانه تا دهان نمی رسد
داد زد تمام جیزهای خوب ازشماست
نان و عشق و گل چرا به دیگران نمی رسد؟
گفت: ای خدای مهربان ، به من بگو چرا
حرف های ما به گوش آسمان نمی رسد؟
گفتم: آری! آری! اعتراض و عشق حق ماست
!حق مردمی که دست شان به نان نمی رسد
منکران عشق را نگاه کن،تمام شان
!عاشق اند و عاشقی به فکرشان نمی رسد
...
علیرضا قزوه

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

Curly from South Shields, United Kingdom

Excellent portrait, I love that direct eye contact with the lens. Such a sorrowful face, makes you wonder what her story is.

9 Jun 2017 10:28am

@Curly: TNX ... :)

: Helen : from is currently photographing at home in, Australia

Love this portrait! You have captured something special here!

9 Jun 2017 12:04pm

@: Helen :: TNX ... :)

omid from mashhad, Iran

کاش این زمانه زیر و رو شود
روی خوش به ما نشان نمی‌دهد

یک وجب زمین برای باغچه
یک دریچه، آسمان نمی‌دهد

وسعتی به قدر جای ما دو تن
گر زمین دهد، زمان نمی‌دهد!

فرصتی برای دوست داشتن
نوبتی به عاشقان نمی‌دهد

هیچ کس برایت از صمیم دل
دست دوستی تکان نمی‌دهد

هیچ کس به غیر ناسزا تو را
هدیه‌ای به رایگان نمی‌دهد

کس ز فرط های‌و‌هوی گرگ و میش
دل به هی‌هی شبان نمی‌دهد

جز دلت که قطره‌ای است بیکران
کس نشان ز بیکران نمی‌دهد

عشق نام بی‌نشانه است و کس
نام دیگری بدان نمی‌دهد
...
...

9 Jun 2017 6:30pm

@omid: به به ... عالی بود ! ممنون م :)

L'Angevine from Angers, France

beau regard

10 Jun 2017 8:01am

@L'Angevine: Merce ... :)

Canon EOS 450D
1/320 second
F/5.6
ISO 100
69 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon