دوباره دل م گرفته ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 20 April 2017 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

تقویم به چه درد من می خورد وقتی
فردا
تویی که هنوز نیامدی و
امروز
من م که
برگ های خشک گلدان را جمع می کنم و
پای گلدان های دیروز می ریزم
تو
چه باشی چه نباشی
پاییز
در تمام فصل ها هم جوانه می زند
...
انتهای فروردین 96

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

omid from mashhad, Iran

ثبت قشنگ و پراحساس
...
کادر، فوکوس، فلو و نورهای خیلی زیبا
و
چه زیرنویس غم انگیز و ناامیدی

20 Apr 2017 8:04am

L'Angevine from Angers, France

Tu as eu le bon oeil pour cette recherche

21 Apr 2017 8:15am

Canon EOS 450D
1/4000 second
F/5.6
ISO 800
300 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon