بهاری که قفس نداشته باشد ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 28 March 2018 in Animal & Insect and Portfolio.

قفس ها بشکند کبوتر جان ! که
بهار قفس نداشته باشد
...
بهار 97

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

omid from mashhad, Iran

چه عکس قشنگ و جالبی
...
خوبی اش اینه که کبوتر توی قفس نیست
و
این ما هستیم که زندانی خودمون شدیم
...
کادر، فوکوس و فلو، رنگها و نگاهِ کبوتر خیلی زیباست
...
مهربونی شما اینجا هم پرنده ها رو جذب کرده
;)))

28 Mar 2018 5:40am

Existence Artistique from Angers, France

bien ces barrières

28 Mar 2018 8:11am

Elaheh ☼ Ƹl¡ from Montreal, Canada

چه عکس زیبایی....

15 Apr 2018 8:02pm

MRG*Photographics from Tehran, Iran

lovely creature

23 Apr 2018 8:29am

 

Canon EOS 450D
1/250 second
F/11.0
ISO 1600
300 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon