جیک جیک ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 10 November 2017 in Animal & Insect and Portfolio.

نه ! هیچ شباهتی به گنجشگک اشی مشی ندارد
وقتی حوض نقاشی مان خالی ست
...
آبان 96

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

Existence Artistique from Angers, France

bien ce rendu

10 Nov 2017 7:51am

Dimitrios from ATHENS, Greece

bravo

10 Nov 2017 11:24am

Willem from Noord-Scharwoude, Netherlands

Nicely photographed this little fellow, in Dutch: Huismus.

10 Nov 2017 12:17pm

omid from mashhad, Iran

خیلی خیلی قشنگ و دوست داشتنیه
...
جزئیاتِ خوب
و
پس زمینه اش هم خیلی بهش میاد

10 Nov 2017 12:58pm

Goddess from Tehran, Iran

بسیار زیباست
اینکه اینهمه تضاد رنگی با پس زمینه وجود داره، جذابش کرده و شدت تمرکز نگاه رو برده بالا

15 Nov 2017 5:55pm

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon