رد پای دوست...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 22 September 2016 in Animal & Insect and Portfolio.

مبادا
تَرک بردار
شیشه ی تنهایی من
...

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

omid from mashhad, Iran

عالی شده
...
یه ثبت خیلی خیلی جاااااااااااااااااالب و قشنگه
...
چه پای خوشگلی هم داره دوست جان
:)

22 Sep 2016 8:06am

L'Angevine from Angers, France

superbe

23 Sep 2016 7:16am

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon